eleventh month in the gregorian calendar

listen to the pronunciation of eleventh month in the gregorian calendar
İngilizce - Türkçe

eleventh month in the gregorian calendar teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

November
Kasım

Bugün 10 Kasım, Atatürk'ü anıyoruz. - Today is November 10, we are commemorating the great leader Atatürk.

Japonya'da Kasım ayında genellikle iyi hava vardır. - There is usually good weather in November throughout Japan.

Nov
{i} Kasım
November
(isim) Kasım
İngilizce - İngilizce
{i} November
{i} Nov
eleventh month in the gregorian calendar

  Heceleme

  e·lev·enth month in the Gre·go·ri·an cal·en·dar

  Türkçe nasıl söylenir

  îlevınth mʌnth în dhi grıgôriın kälındır

  Telaffuz

  /əˈlevənᴛʜ ˈmənᴛʜ ən ᴛʜē grəˈgôrēən ˈkaləndər/ /ɪˈlɛvənθ ˈmʌnθ ɪn ðiː ɡrəˈɡɔːriːən ˈkæləndɜr/

  Günün kelimesi

  duodenum