not to be borne; unendurable

listen to the pronunciation of not to be borne; unendurable
İngilizce - Türkçe

not to be borne; unendurable teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

impatient
{s} sabırsız

Tatoeba'nın yeni sürümünü görmeye çok sabırsızlanıyorum. - I'm very impatient to see the new version of Tatoeba.

Ne kadar uzun süre beklediysek, o kadar daha sabırsız olduk. - The longer we waited, the more impatient we became.

impatient
{s} aceleci
impatient
telesik
impatient
ivecen
impatient
evegen
impatient
acul
impatient
titiz
impatient
{s} hoşgörüsüz
impatient
impatiently sabırsızllkla
impatient
müsamahakar olmayan
impatient
içi tez
impatient
hoşgörü sahibi olmayan
impatient
sinirli

Tom çok sabırsız, sinirli bir kişi. - Tom's a very impatient, angry person.

impatient
impatiencesabırsızlık
impatient
{s} tez canlı

Çocuklar genellikle sabırsız ve tez canlı. - Children are often impatient and restless.

impatient
{s} tahammülsüz
not to be
olmamak

Olmak ya da olmamak, işte bütün mesele bu. - To be or not to be, that is the question.

Olmak ya da olmamak; O büyük bir sorun. - To be or not to be; That is a big question.

İngilizce - İngilizce
impatient
not to be borne; unendurable