not remembered, dropped

listen to the pronunciation of not remembered, dropped
İngilizce - Türkçe

not remembered, dropped teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

forgot
f., bak. forget
forgot
unut

Yatmadan önce televizyonu kapatmayı unuttum. - I forgot to turn off the television before going to bed.

Sözlüğümü geri vermeyi unuttu. - He forgot to give back my dictionary.

forgotten
unutulmak

Yaşamın anlamı, sanki hiç yaşamamış gibi unutulmaktır. - The meaning of life is to be forgotten as if you never were.

forgotten
(sıfat) unutulmuş
forgotten
adı batmak
forgotten
unut

Çabuk öğrenilirse, çabuk unutulur. - Soon learnt, soon forgotten.

Bu gerçek unutulmamalı. - This fact must not be forgotten.

forgotten
{s} unutulmuş

Tamamen unutulmuş olduğunu düşünecek. - He will think he has been completely forgotten.

Alçakgönüllülük unutulmuş bir erdemdir. - Humility is a forgotten virtue.

forgotten
f., bak. forget
İngilizce - İngilizce
{a} forgotten
{a} forgot
Not dropped
undropped
not remembered, dropped