unut

listen to the pronunciation of unut
Türkçe - İngilizce
(Bilgisayar) forget

Don't forget what I told you. - Sana söylediklerimi unutma.

Please don't forget to post the letters. - Lütfen mektupları postalamayı unutma.

forgot

I forgot to turn off the television before going to bed. - Yatmadan önce televizyonu kapatmayı unuttum.

He forgot to give back my dictionary. - Sözlüğümü geri vermeyi unuttu.

disremember
forgotten

This fact must not be forgotten. - Bu gerçek unutulmamalı.

The event was forgotten in progress of time. - Zamanın ilerlemesiyle olay unutuldu.

unut beni
forget me
unut damgası
(Bilgisayar) ignore character
unut damgası
(Bilgisayar) cancel character
unut gitsin
(deyim) skip it
unut gitsin
forget it

Forget it, those are just trivial details. - Unut gitsin, bunlar sadece önemsiz ayrıntılar.

Forget it. There's no sense giving him advice. - Unut gitsin. Ona tavsiye vermenin hiçbir anlamı yok.

unut karakteri
(Bilgisayar,Teknik) cancel character
unut gitsin
forget about it
unut