not real; unsubstantial; fanciful; ideal

listen to the pronunciation of not real; unsubstantial; fanciful; ideal
İngilizce - Türkçe

not real; unsubstantial; fanciful; ideal teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unreal
düşsel
unreal
gerçek olmayan
unreal
{s} gerçekdışı, hayali
unreal
hakikat olmayan
unreal
gerçeksiz
unreal
{s} sahte
unreal
{s} gerçek dışı

Bütçe hatalı ve gerçek dışı görünüyor. - The budget appears to be inaccurate and unrealistic.

Mary'nin benim gibi birine şimdiye kadar aşık olmasını beklemenin gerçek dışı olduğunu biliyorum. - I know it's unrealistic to expect Mary to ever fall in love with someone like me.

unreal
unreallyhayali olarak
unreal
{s} hayali
İngilizce - İngilizce
unreal
not real; unsubstantial; fanciful; ideal