not manageable, stubborn

listen to the pronunciation of not manageable, stubborn
İngilizce - Türkçe

not manageable, stubborn teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unmanageable
idaresi güç
unmanageable
zaptolunamaz
unmanageable
{s} yaramaz
unmanageable
{s} ele avuca sığmaz

Tom ele avuca sığmaz bir çocuk. - Tom is an unmanageable child.

unmanageable
{s} yönetilemez

Tom yönetilemez oldu. - Tom became unmanageable.

unmanageable
idare edilemez
unmanageable
{s} zaptedilemez
unmanageable
{s} kontrol edilemez
İngilizce - İngilizce
{a} unmanageable
not manageable, stubborn