not having normal emotional feelings, cold, tactless, undiplomatic

listen to the pronunciation of not having normal emotional feelings, cold, tactless, undiplomatic
İngilizce - Türkçe

not having normal emotional feelings, cold, tactless, undiplomatic teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

insensitive
{s} duygusuz
insensitive
{s} taş kalpli
insensitive
{s} anlayışsız
insensitive
düşüncesiz
insensitive
vurdumduymaz kör ayvaz
insensitive
{s} katı yürekli
insensitive
izansız
insensitive
başkalarını düşünmeyen
insensitive
duyarsız

Tom'un duyarsız olduğunu düşünüyorum. - I think Tom is insensitive.

Ayakların tabanları, sıcağa ve soğuğa karşı duyarsızdır. - Soles of the feet are insensitive to heat and cold.

insensitive
etkilenmeyen
insensitive
hissetmez
insensitive
{s} hissiz
insensitive
{s} katı
İngilizce - İngilizce
insensitive
not having normal emotional feelings, cold, tactless, undiplomatic