not favorable, disapproving

listen to the pronunciation of not favorable, disapproving
İngilizce - Türkçe

not favorable, disapproving teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unfavorable
{s} ters
unfavorable
{s} olumsuz

Bu beyzbol için olumsuz bir gündü. - It was an unfavorable day for baseball.

Bu vebaya neyin neden olduğunu bilen biri var mı? Paris Üniversitesi bilim adamlarının bu kötülüğün kaynağının özellikle Jüpiter, Satürn ve Mars olumsuz takımyıldızı olduğuna inanıyorlar. - Does anyone know what has caused this plague? The scholars of the University of Paris believe that the source of this evil is an especially unfavorable constellation of Jupiter, Saturn, and Mars.

unfavorable
{s} elverişsiz
unfavorable
{s} uygun olmayan, elverişsiz: unfavorable weather elverişsiz hava
unfavorable
(Ticaret) pasif
unfavorable
aleyhte
unfavorable
uygun olmayan
unfavorable
unfavourable hayırlı olmayan
unfavorable
{s} açık veren (hesap)
unfavorable
(Tıp) Uygun olmayan, uygunsuz
unfavorable
unfavorablenesselverişsizlik
unfavorable
(Askeri) ELVERİŞSİZ, ALEYHTE
unfavorable
{s} aksi
unfavorable
{s} olumsuz: His reaction was unfavorable. Gösterdiği tepki olumsuzdu
unfavorable
mahzurlu
unfavorable
unfavorably zararlı bir şekilde
unfavorable
muisait olmayan
unfavorable
zararlı
unfavorable
{s} sakıncalı
İngilizce - İngilizce
unfavorable

et the thing she most dreaded was to offend the gypsies, by betraying her extremely unfavorable opinion of them.

not favorable, disapproving