not deserving of trust; unreliable

listen to the pronunciation of not deserving of trust; unreliable
İngilizce - Türkçe

not deserving of trust; unreliable teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

untrustworthy
sağlam ayakkabı değil
untrustworthy
güvenilmez

Açıkça konuşmak gerekirse, o güvenilmez biri. - Frankly speaking, he is untrustworthy.

Tom güvenilmez görünüyor. - Tom seems to be untrustworthy.

untrustworthy
güvenirliği olmayan
untrustworthy
{s} dönek

O şimdiye kadar tanıştığım en dönek insanlardan biri. - He is one of the most untrustworthy people I have ever met.

İngilizce - İngilizce
untrustworthy
not deserving of trust; unreliable