not bound or pledged

listen to the pronunciation of not bound or pledged
İngilizce - Türkçe

not bound or pledged teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

uncommitted
söz vermemiş
uncommitted
çekimser
uncommitted
(Kanun,Ticaret) taahhüt edilmemiş
uncommitted
(to ile) bağımsız
uncommitted
bağlı olmayan
uncommitted
(sıfat) işlenmemiş, taahhüde girmemiş, fikrini söylememiş, kararsız, bağımsız [pol.], tarafsız [pol.]
uncommitted
{s} bağımsız
uncommitted
{s} fikrini söylememiş
uncommitted
{s} taahhüde girmemiş
uncommitted
{s} tarafsız [pol.]
uncommitted
{s} kararsız
uncommitted
{s} bağımsız [pol.]
uncommitted
taahhüt altına girmemiş
uncommitted
{s} işlenmemiş
İngilizce - İngilizce
uncommitted
not bound or pledged