nişanlı

listen to the pronunciation of nişanlı
Türkçe - İngilizce
engaged

Tom is engaged to Mary's younger sister. - Tom Mary'nin küçük kız kardeşi ile nişanlıdır.

Tom is engaged to Ruth. - Tom Ruth'la nişanlıdır.

fiancee

Tom has bought a necklace for his fiancée, Mary. - Tom nişanlısı Mary için bir kolye satın aldı.

The girl who is dressed in white is my fiancée. - Beyaz giyinmiş kız benim nişanlımdır.

affianced
engaged (to be married); (erkek) fiancé; (kız) fiancée
intended
fiancé

Kate always shows off the big diamond ring she got from her fiance. - Kate her zaman nişanlısından aldığı büyük elmas yüzükle hava atar.

The girl who is dressed in white is my fiancée. - Beyaz giyinmiş kız benim nişanlımdır.

engaged to be married

Layla is engaged to be married. - Leyla evlenmek için nişanlıdır.

(kız) fiancée
fiancé; fiancée
engaged (to be married)
betrothed
fiance

Her fiancé gave her a very big ring. - Nişanlısı ona büyük bir yüzük verdi.

Kate always shows off the big diamond ring she got from her fiance. - Kate her zaman nişanlısından aldığı büyük elmas yüzükle hava atar.

engaged to

Tom is engaged to Ruth. - Tom Ruth'la nişanlıdır.

Bob has been engaged to Mary for over a year. - Bob, Mary ile bir yılı aşkın bir süredir nişanlıdır.

betroth
nişanlı erkek
male fiancee
nişanlı kimse
betrothed
nişanlı olmayan
unengaged
(kız) nişanlı
fiancee
eril nişanlı
fiancé
Türkçe - Türkçe
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan kimse: "Bir gün nişanlınız size koyu al renkli karanfiller gönderecektir."- S. F. Abasıyanık
Belirleyici bir işareti, alameti, nişanı olan kimse
Evlenmek için söz verip yüzük takmış olan (kimse)
uzatmalı nişanlı
Nişanlılık süresi gereğinden çok uzamış olan (kadın veya erkek)
nişanlı