przywilej

listen to the pronunciation of przywilej
Lehçe - Türkçe
özel hak
ayrıcalık tanımak
ayrıcalık
mazhariyet
Lehçe - İngilizce
maritime lien
privelege
prerogative
the privilege
privilege

Imperialism is an ideology and practice of powerful groups trying to secure or expand their privileges via dominating other groups. - Imperializm to ideologia i praktyka potężnych grup próbujących zabezpieczyć i poszerzyć swoje przywileje poprzez dominację innych grup.

He had the privilege of studying abroad for two years. - On ma przywilej studiowania za granicą przez dwa lata.

przywilej