newsgroup which contains no messages

listen to the pronunciation of newsgroup which contains no messages
İngilizce - İngilizce
bogus newsgroup
newsgroup which contains no messages

  Türkçe nasıl söylenir

  nuzgrup hwîç kınteynz nō mesıcız

  Telaffuz

  /ˈno͞ozˌgro͞op ˈhwəʧ kənˈtānz ˈnō ˈmesəʤəz/ /ˈnuːzˌɡruːp ˈhwɪʧ kənˈteɪnz ˈnoʊ ˈmɛsəʤəz/

  Günün kelimesi

  janus-faced