newsgroup which contains no messages

listen to the pronunciation of newsgroup which contains no messages
Englisch - Englisch
bogus newsgroup
newsgroup which contains no messages

  Türkische aussprache

  nuzgrup hwîç kınteynz nō mesıcız

  Aussprache

  /ˈno͞ozˌgro͞op ˈhwəʧ kənˈtānz ˈnō ˈmesəʤəz/ /ˈnuːzˌɡruːp ˈhwɪʧ kənˈteɪnz ˈnoʊ ˈmɛsəʤəz/

  Wort des Tages

  schmendrik
Favoriten