newly made up word or an everyday word used in an idiosyncratic way

listen to the pronunciation of newly made up word or an everyday word used in an idiosyncratic way
İngilizce - İngilizce
neologism
newly made up word or an everyday word used in an idiosyncratic way

  Heceleme

  new·ly made up word or an eve·ry·day word used in an id·i·o·syn·cra·tic way

  Türkçe nasıl söylenir

  nuli meyd ʌp wırd ır ın evridey wırd yuzd în ın îdiōsînkrätîk wey

  Telaffuz

  /ˈno͞olē ˈmād ˈəp ˈwərd ər ən ˈevrēˈdā ˈwərd ˈyo͞ozd ən ən ədēōsənˈkratək ˈwā/ /ˈnuːliː ˈmeɪd ˈʌp ˈwɜrd ɜr ən ˈɛvriːˈdeɪ ˈwɜrd ˈjuːzd ɪn ən ɪdiːoʊsɪnˈkrætɪk ˈweɪ/