musîbet

listen to the pronunciation of musîbet
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Afet. Belâ. Felâket. Hastalık. Dert.(Merayı tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için çobanın attığı taşlara musâb olan bir koyun, lisan-ı hâliyle: "Biz çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyâde fâidemizi düşünür. Mâdem onun rızâsı yoktur, dönelim." diye kendisi döner, sürü de döner.Ey nefis! Sen o koyundan fazla âsi ve dâll değilsin. Kaderden sana atılan bir musibet taşına mâruz kaldığın zaman $ söyle ve merci-i hakikiye dön, imana gel, mükedder olma. O seni senden daha ziyade düşünür. M.N.)
musibet
(Osmanlı Dönemi) âfet, belâ, felâket, hastalık, dert sıkıntı, ezâ, başa gelen acı durumlar
musibet
Ansızın gelen bela, sıkıntı
musibet
Ansızın gelen felaket, sıkıntı veren şey: "Bir musibet bin nasihatten yeğdir."- Atasözü
musibet
Uğursuz
musibet
Ansızın gelen felâket, sıkıntı veren şey
musibet
Büyük zararlara yol açan ve kolayca savuşturulamayan hal
Musibetler
(Osmanlı Dönemi) MESAİB
musîbet