moppet

listen to the pronunciation of moppet
İngilizce - Türkçe
kukla
{i} çocuk
dili çocuk
(isim) çocuk
child
{i} evlat

Tom ve Mary üç çocuğu evlat edindiler. - Tom and Mary adopted three children.

Karım evlat edinmek istiyor. - My wife wants to adopt a child.

child
çocuk

Alma-Ata halkı, haydi çocuk dostu bir şehir yaratalım! - People of Almaty, let us create a child-friendly city!

Caddede oynamak çocuklar için tehlikelidir. - It is dangerous for children to play in the street.

child
{i} küçük

Ağ televizyonda kullanılan saygısız dil küçük çocuklu ebeveynlerin kabloluya abone olmayı istememelerine sebep oluyor. - The profane language used on network television makes many parents with young children not want to subscribe to cable.

Genç bir çocuğun küçük bir kelime haznesi vardır. - A young child has a small vocabulary.

child
{i} velet
child
{i} ürün

Bu ürünü çocukların erişemeyeceği bir yerde saklayın. - Keep this product out of children's reach.

child
bızdık
child
(Bilgisayar) bağımlı

Bu eski çocuk oyuncu daha sonra bir uyuşturucu bağımlısı oldu. - This former child actor later became a drug addict.

Çocuklarınızın televizyon bağımlısı olmasına izin vermeyin. - Don't let your children become couch potatoes.

child
(Bilgisayar) ast

Kızım, bir çocuk olarak, sıklıkla astım atakları geçirdi. - My daughter, as a child, often suffered from asthma attacks.

Ben çocukken, bir astronot olmak istiyordum. - When I was a child, I wanted to be an astronaut.

child
ufaklık
child
bala
child
toy
child
çaylak
child
sonuç

Sonuçta o hâlâ bir çocuk. - She's still a child after all.

Sami'nin bir çocukla sonuçlanan bir ilişkisi vardı. - Sami had a relationship that resulted in a child.

child
{i} çocuk; bebek
child
(Tıp) (children). Çocuk
child
{ç} chil.dren (çîl'drın)
İngilizce - İngilizce
child
{n} a puppet, a name for a girl
A rag baby; a puppet made of cloth; hence, also, in fondness, a little girl, or a woman
a small child (mop (14-16 centuries))
{i} small child; baby (Colloquial); puppet made of cloth; little girl (Slang); pet dog with long hair (Zoology)
A long-haired pet dog
A moppet
mopsy
A moppet
mopsey
moppets
plural of moppet
moppet