moistened

listen to the pronunciation of moistened
İngilizce - Türkçe
nemlendirilmiş
moisten
{f} nemlendirmek
moisten
nemlen/nemlendir
moisten
nemlendirilmiş
moisten
ıslatmak
moisten
nemlendir

Yağmur yağar ve ağaçları nemlendirir. - The rain falls and moistens the trees.

O bir yudum su ile dudaklarını nemlendirdi. - She moistened her lips with a sip of water.

moisten
rutubetlendirmek
pre-moistened
önceden ıslatılmış
moisten
{f} nemlenmek
moisten
ıslanmak
moistened