misrepresented, altered or distorted

listen to the pronunciation of misrepresented, altered or distorted
İngilizce - Türkçe

misrepresented, altered or distorted teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

perverted
(sıfat) sapık
perverted
{f} ayart
perverted
ayartma
perverted
sapkın
perverted
{s} sapık

Onların sapıkça sırıtmalarını görmek istemiyorum. - I do not want to see their perverted smirks.

Bu yazarın kitapları bana uygun gelmiyor çünkü erotik tasvirler fazla sapıkça. - This author's books don't suit me because the erotic descriptions are too perverted.

perverted
(Tıp) Anormal hale dönmüş, gayritabii şekle girmiş
perverted
doğru yoldan çıkmış
perverted
köt
İngilizce - İngilizce
perverted
misrepresented, altered or distorted