misorder

listen to the pronunciation of misorder
İngilizce - Türkçe

misorder teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

disorder
kargaşa
disorder
rahatsızlık

Fadıl ciddi bir zihinsel rahatsızlıktan muzdaripti. - Fadil was suffering from a serious mental disorder.

disorder
{i} düzensizlik

Bazı düzensizlikler mükemmel bir şekilde düzeltilebilr. - Some disorders can be corrected perfectly.

Bu düzensizlik affedilmez. - This disorderliness is inexcusable.

disorder
{i} karışıklık

Sokakta karışıklık hüküm sürüyor. - Disorder prevails in the street.

disorder
{f} sağlığını bozmak
disorder
{i} keşmekeş
disorder
karmaşa
disorder
dağınıklık
disorder
bozut
disorder
hastalık
disorder
patırtı
disorder
illet
disorder
{f} karıştırmak
disorder
nizamsız
disorder
kaçık
İngilizce - İngilizce
{n} disorder
{v} to conduct ill
To order ill; to manage erroneously; to conduct badly
Irregularity; disorder
misorder

    Telaffuz

    Etimoloji

    (prefix.) partly from Middle English, from Old English; partly from Middle English mes-, mis-, from Old French mes-, of Germanic origin; akin to Old English mis-; akin to Old English missan to miss.

    Günün kelimesi

    sub rosa