messenger of the pope, emissary of the pope

listen to the pronunciation of messenger of the pope, emissary of the pope
İngilizce - Türkçe

messenger of the pope, emissary of the pope teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

internuncio
internuncial vücudun farklıl kılsılmlarını birbirine bağlayan Papa elçisi ile ilgili
internuncio
Papa elçisi bulunmayan bir yabancı memlekete Vatikandan gönderilen siyasi memur
internuncio
arabulucu
internuncio
aracı
İngilizce - İngilizce
{i} internuncio
messenger of the pope, emissary of the pope