meal

listen to the pronunciation of meal
İngilizce - Türkçe
{i} yemek

Aşırı çalışma ve yetersiz yemeklerden dolayı, o hastalandı. - What with overwork and poor meals, she fell ill.

Acele bir yemek yedik ve hemen ayrıldık. - We ate a hasty meal and left immediately.

{i} öğün

Tom genellikle öğün atlar. - Tom often skips meals.

Öğünler arasında yemek yeme sağlığınız için gerçekten zararlı mıdır? - Is eating between meals really bad for your health?

{i} kaba un
{i} una benzer şey
kaba un/yemek
un gibi
(Tarım) Yağlık tohumlarda, yağın çıkarıldıktan sonra kalan kısım, küspe
{i} elenmemiş kaba un
meal  ticket
yemek kartı
meal time
yemek zamanı
meal ticket
geçim kaynağı
meal ticket
yemek kartı
meal ticket
yemek karnesi
meal time
yemek sögeni
meal time
yemek vakti
meal ticket
yemek fişi

Sami yemek fişini kaybetti. - Sami lost his meal ticket.

meal basis of issue
(Askeri) ÖĞÜN ESASINA DAĞITIM, GÜNLÜK İAŞE DAĞITIMI: Her öğünde iaşe edilecek tahmini şahıs adedine göre yiyecek miktarını ihtiva etmek üzere belirli bir gün için dağıtılan yiyecek maddesi miktarı
meal ticket
(Askeri) YEMEK KARNESİ: İsmi yazılı şahsa veya şahıslara, bedeli devlet hesabına kaydedilmek üzere, belirli bir fiyat sınırı dahilinde yemek verilmesi için umumi bir lokantaya yetki veren resmi bir belge
meal ticket
(deyim) gecim kaynagi
meal worm
un kurdu
meal, ready to eat
(Askeri) yenmeye hazır yemek
meat meal
(Çiftçilik) et unu
meat free meal
et içermeyen yemek
meat free meal
içinde et olmayan yemek
meat free meal
etsiz yemek
enjoy your meal!
afiyet olsun!
would you like to go out for a meal
yemeğe çıkmak ister misiniz
meals
yemek

Aşırı çalışma ve yetersiz yemeklerden dolayı, o hastalandı. - What with overwork and poor meals, she fell ill.

Öğünler arasında yemek yeme sağlığınız için gerçekten zararlı mıdır? - Is eating between meals really bad for your health?

blood meal
(Tarım) kan unu
business meal
(Gıda) iş yemeği
indian meal
mıısır unu
soldier’s meal
(Gıda) karavana
which meal
(Bilgisayar) hangi besin
barley meal
arpa kırması
barley meal
arpa unu
bone meal
kemik tozu
calf fattening meal
buzağı besi yemi
have a meal
yemek yemek
light meal
hafif yemek
make a meal of
gereğinden çok gayret sarf etmek
oat meal
yulaf ezmesi
piece meal
bölük pörçük
piece meal
parça parça
square meal
doyurucu yemek
square meal
dört dörtlük yemek
bone meal
kemik yemi
buffet meal
Açık büfe

We woke up early to catch up buffet meal at Hotel Vicenza.

coarse meal
kaba ünü
contribution for meal expenses
yemek harcı
conversation during a meal
Bir yemek sırasında sohbet
cook meal
yemek pişirmek
cottonseed meal
çiğit küspesi
enjoy your meal..
yemeğinizin tadını
enyoj your meal
Afiyet olsun,yemeğin tadını çıkar
fish meal
balık ünü
full meal
tam ogün
full meal
doyurucu ogün

He had no time to sit down and eat a full meal.

have a nice meal
(Aşçı, Gastronomi) afiyet olsun
hot meal
Sıcak yemek
make a meal of
kantarın topunu kaçırmak, gereğinden çok dikkat sarfetmek, gayret sarfetmek
of the same meal
Aynı yemek
principal or chief part of a meal
Bir yemek müdürü veya baş kısmı
rape meal
Kanola veya kolza bitkisinin yağının alınması esnasında elde edilen, yüksek değerde protein ihtiva eden bir yan ürün; kanola ünü, kolza ünü
skimpy meal
cimri yemek
soybean meal
soya küspesi
wood meal
odun ünü
a square meal
doyurucu yemek
barium meal
baritin
barium meal
baryum sülfat
calf fattening meal
(Çiftçilik,Tarım) buzağı karma yemi
corn germ meal
(Tarım) mısır özü küspesi
corn meal soup
(Gıda) tıntış çorbası
cottonseed meal
pamuk çekirdeği küspesi
could you wake me for the meal, please
yemek için beni uyandırır mısınız lütfen?
discarded offal meal
(Gıda) imhalık sakatat unu
does the meal come with garnish
porsiyon garnitür ile birlikte mi geliyor
does the meal come with potatoes
porsiyon patates ile birlikte mi geliyor
does the meal come with vegetables
porsiyon sebze ile birlikte mi geliyor
feather meal
(Çiftçilik) telek ve tüy unu
hearty meal
bol bir yemek
hoof meal
(Çiftçilik) tırnak unu
horn meal
(Çiftçilik) boynuz unu
i'd like to order a meal
yemek siparişi vermek istiyorum
indian meal
İng. mıısır unu
instant meal
pratik yemek
kitchen leftover meal
(Gıda) mutfak artığı unu
large meal
büyük öğün
last meal furnished
(Askeri) YEMEK BİTTİ
liver meal
(Çiftçilik) karaciğer unu
main meal
ana öğün
make a meal
(deyim) make a meal of sth. (kd) bir işi uzatmak
opaque meal
ilaçlı röntgen çekilmeden önce alınan sıvı
sit down to a meal
sofraya oturmak
solid meal
sağlam yemek
solid meal
doyurucu öğün
spill the meal over oneself
yemeği üzerine dökmek
spill the meal over oneself
yemeği üstüne dökmek
square meal
{k} doyurucu bir öğün yemek
table d'hote meal
tabldot yemek
walk off a big meal
yemeği sindirmek için dolaşmak
wheat meal
buğday unu
without meal
yemeksiz
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) bir şeyin kısaca mânâsı, anlamı, bir şeyin kısa ve eksik mânâsı
(Osmanlı Dönemi) Son, sonuç.(Meâl, te'vilin me'hazi olan "evl" mânasına masdar-ı mimîdir. Bir şeyin varacağı gâye mânasına ism-i mekân da olur ki, te'vilin hasılı demektir. Bundan başka meâl, bir şeyi eksiltmek mânasına da gelir. Onun için örfte bir kelâmın mânasını her vechile aynen değil de, biraz noksaniyle hasılına göre ifade etmeğe de meâl denilmiştir. E.T.)
(Osmanlı Dönemi) Mânası. Kısaca mânası
(Hukuk) Anlam, kavram
Anlam, kavram, mefhum: "Her cepheden tek mealde bir telgraf geliyor."- A. Gündüz
Ortaya çıkan şey, sonuç, netice
(Osmanlı Dönemi) Kaymak
(Osmanlı Dönemi) (Geri dönmek ve rücu eylemek. den) Meydana gelen netice. Mefhum
(Osmanlı Dönemi) Husul yeri, peyda olunacak yer
Anlam
Anlam, kavram, mefhum
İngilizce - İngilizce
Food that is prepared and eaten, usually at a specific time (e.g. breakfast = morning meal, lunch = noon meal, etc)
The coarse-ground edible part of various grains often used to feed animals; flour
To pulverize; as, mealed powder
To sprinkle with, or as with, meal
{i} repast; regular time of day when food is eaten; food eaten at regular times during the day; feast; flour, coarsely ground grain
any of the occasions for eating food that occur by custom or habit at more or less fixed times
A meal is an occasion when people sit down and eat, usually at a regular time. She sat next to him throughout the meal It's rare that I have an evening meal with my children
If you have a square meal, you have a large healthy meal
disapproval If you think someone is taking more time and energy to do something than is necessary, you can say that they are making a meal of it. Lawyers always make such a meal of the simplest little thing
The portion of food taken at a particular time for the satisfaction of appetite; the quantity usually taken at one time with the purpose of satisfying hunger; a repast; the act or time of eating a meal; as, the traveler has not eaten a good meal for a week; there was silence during the meal
A meal is the food you eat during a meal. The waiter offered him red wine or white wine with his meal see also bone meal
coarsely ground foodstuff; especially seeds of various cereal grasses or pulse the food served and eaten at one time any of the occasions for eating food that occur by custom or habit at more or less fixed times
the coarse-ground edible part of various grains often used to feed animals
if coarse
the food served and eaten at one time
{n} grain ground to a powder, the food takes at one eating
{v} to sprinkle, cover or mix with meal
Any substance that is coarsely pulverized like meal, but not granulated
sometimes, any flour, esp
A part; a fragment; a portion
Grain esp
coarsely ground foodstuff; especially seeds of various cereal grasses or pulse
maize, rye, or oats that is coarsely ground and unbolted; also, a kind of flour made from beans, pease, etc
meal ticket
A ticket or voucher that can be exchanged for food

Volunteers are provided with a meal ticket for every four hours of service.

meal ticket
Someone or something that provides income or livelihood, especially as an exploited source

I don't enjoy this job, but it is my meal ticket.

meal tickets
plural form of meal ticket
mealie meal
cornmeal
meal ticket
coupon redeemable at a restaurant and entitling the holder to a meal a source of income or livelihood
meal ticket
If you say that something or someone is a meal ticket, you mean that they provide a person with money or a lifestyle which they would not otherwise have. His chosen field was unlikely to be a meal ticket for life I don't intend to be a meal-ticket for anyone
Melaveh Malkah meal
meal at the conclusion of the Sabbath
-meal
Used to denote a fixed number, measure, or amount at a time

wordmeal (“one word at a time, word by word”).

barium meal
A procedure in which the patient ingests barium sulfate (a radioopaque compound) for the purpose of producing clear radiographs of the esophagus, stomach, and duodenum
bone meal
Ground bones used as a slow-release fertilizer, especially for bulbs
bone-meal
Alternative spelling of bone meal
cat in the meal tub
Alternative spelling of cat in the meal-tub
cat in the meal-tub
Something concealed; a hidden danger
cottonseed meal
The residue of ground cottonseed after extraction of cottonseed oil; used as a constituent of oilseed cake
make a meal of
To spend more time and energy on some task than it warrants; to make something overly complicated

: Make it quick and painless, she'd told herself, don't make a meal of it.

malt-o-meal
a hot breakfast cereal or porridge made with farina (ground wheat) or semolina
malt-o-meal
semolina pudding
malt-o-meal
cream of wheat
microwave meal
A pre-cooked meal that is purchased frozen and then cooked in a microwave oven
ready meal
A prepackaged, fresh or frozen meal that only requires heating (often in a microwave) before being served, sometimes in its own packaging
square meal
A satisfying meal, especially suitable for one performing physical labor

Football lineman seem to need more than just a square meal.

a meal
repast
linseed meal
Ground linseed
rape meal
Rape meal is a by-product of oil extraction of rape and is valued for high protein content
sit-down meal
A meal served to people who are sitting at a table
-meal
any of the occasions for eating food that occur by custom or habit at more or less fixed times
-meal
coarsely ground foodstuff; especially seeds of various cereal grasses or pulse
-meal
the food served and eaten at one time
barium meal
{i} solution that contains barium which is taken by mouth before X-ray examination of the stomach, esophagus and upper intestine
blood meal
The dried and powdered blood of animals, used in animal feeds and as a nitrogen-rich fertilizer for plants
blood meal
the dried and powdered blood of animals
bone meal
Bone meal is a substance made from animal bones which is used as a fertilizer. A substance made of crushed and coarsely ground bones that is used as a plant fertilizer and in animal feed
bone meal
Kelp Rosemary
bone meal
An organic fertilizer that is applied to increase phosphorus levels in the soil (or compost) Although phosphate rock can also be used for this, bone meal will break down in the soil considerably faster and can thus be used as a quick fix; but this also means that it will not have a long term effect on the soil
bone meal
Made from cooked bones ground to a meal Steamed bone meal Phosphorus is main nutrient-NPK 1-11-0
cold meal
meal that is not warm, serving of light foods that are not heated or not cooked (sandwiches, salad, etc.)
corn meal
flour made from ground corn
cottonseed meal
A meal made from hulled cotton seeds after the oil has been expressed
fish meal
dried fish crushed into a powder and put on the land to help plants grow
fish meal
the clean, dried, ground tissue of un-decomposed whole fish or fish cuttings, either or both, with or without the extraction of part of the oil
fish meal
The clean, dried, ground tissue of non-decomposed whole fish or fish cuttings
fish meal
Nettle Sprouted Green Barley
fish meal
ground dried fish used as fertilizer and as feed for domestic livestock
light meal
moderate-sized meal
matzah meal
flour made from ground matzah
matzo meal
meal made from ground matzos
oil meal
ground oil cake
partake of a meal
eat a meal, take refreshments or snacks
pickup meal
light meal
provide a meal
supply a meal, provide food
ready meal
Ready meals are complete meals that are sold in shops. They are already prepared and you need only heat them before eating them. a meal that has already been cooked and is sold ready to eat
satiating meal
meal which creates a sense of gratification to the person who eats it
skimpy meal
light meal, small meal
slight meal
light meal, mean that is not very large
solid meal
heavy meal, big meal
soybean meal
meal made from soybeans
square meal
large meal, big meal
square meal
a substantial and nourishing meal; "he seldom got three square meals a day
square meal
A square meal is a meal which is big enough to satisfy you. They haven't had a square meal for four or five days. A substantial, nourishing meal
substantial meal
nutritious meal, large meal
sumptuous meal
decadent meal, fancy meal, luxurious meal
table d'hote meal
{i} meal option that offers full meal with limited choice of food for a fixed price
warm meal
meal that has a warm main course
Türkçe - İngilizce
purview
Barium Meal
(Tıp) bkz: Upper GI Series
meal

  Türkçe nasıl söylenir

  mil

  Zıt anlamlılar

  snack

  Telaffuz

  /ˈmēl/ /ˈmiːl/

  Etimoloji

  [ mE(&)l ] (noun.) before 12th century. From Middle English, from Old English mǣl (“measure, time, occasion, set time, time for eating, meal”), from Proto-Germanic *mēlan, *mēþō (“measure, meal, mealtime”), from Proto-Indo-European *mē-, *me- (“to measure”). Cognate with Dutch maal (“meal, time, occurrence”), German Mal (“time”), Mahl (“meal”), Swedish mål (“meal”); and (from Indo-European) with Ancient Greek μέτρον (métron, “measure”), Latin mensus, Russian мера (mera, “measure”), Lithuanian mẽtas. Related to Old English mǣþ (“measure, degree, proportion”).

  Videolar

  ... meal ...

  Günün kelimesi

  hypercorrection