maymunca

listen to the pronunciation of maymunca
Türkçe - İngilizce
apish
Resembling or characteristic of an ape
{a} simple, silly, foppish, affected, wanton
Like an ape
{s} silly, clownish; apelike; imitative
Having the qualities of an ape; prone to imitate in a servile manner
Hence: Apelike; fantastically silly; foppish; affected; trifling
maymun
monkey

The fat woman was holding a monkey. - Şişman kadın bir maymun tutuyordu.

We saw the monkey at the zoo. - Hayvanat bahçesindeki maymunu gördüm.

maymun
ape

Apes rank above dogs in intelligence. - Maymunlar zeka olarak köpeklerden üstündür.

Have you seen Planet of the Apes? - Maymunlar Gezegeni'ni izledin mi?

maymun
barbary ape
maymun
apish
maymun
(Konuşma Dili) ugly and ridiculous-looking (person)
maymun
(evcil) jackanapes
maymun
simian
maymun
(Tabiat Doğa) (hayvan) monkey
maymun
monkey, ape
maymun
monkey; ape
Türkçe - Türkçe

maymunca teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Maymun
(Osmanlı Dönemi) KURDAH
Maymun
(Osmanlı Dönemi) BEHNANE
Maymun
(Osmanlı Dönemi) NESNAS
Maymun
kırd
Maymun
(Osmanlı Dönemi) KIRD
Maymun
(Osmanlı Dönemi) KURDUH
Maymun
(Osmanlı Dönemi) BUZİNE
maymun
Afyonkarahisar ilinde bir dağ
maymun
Afyon ilinde bir dağ
maymun
İnsandan başka bütün primatlara verilen genel ad
maymun
Çirkin ve gülünç
maymun
Taklitçi
maymunca