mark; take heed; ponder

listen to the pronunciation of mark; take heed; ponder
İngilizce - Türkçe

mark; take heed; ponder teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

perpend
etraflıca düşünmek
perpend
tasarlamak
perpend
duvarın iki yanından görünen ta
perpend
zihinde tartmak
perpend
mülâhaza etmek
İngilizce - İngilizce
perpend
mark; take heed; ponder