manual dexterity in the execution of tricks

listen to the pronunciation of manual dexterity in the execution of tricks
İngilizce - Türkçe

manual dexterity in the execution of tricks teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

sleight of hand
el çabukluğu
prestidigitation
{i} hokkabazlık
prestidigitation
{i} el çabukluğu
sleight of hand
kurnazlıkla yapılan hile
sleight of hand
aldatmaca
sleight of hand
hile
İngilizce - İngilizce
prestidigitation
sleight of hand
manual dexterity in the execution of tricks

  Heceleme

  ma·nu·al dex·te·ri·ty in the ex·e·cu·tion of tricks

  Türkçe nasıl söylenir

  mänyuıl deksterıti în dhi eksıkyuşın ıv trîks

  Telaffuz

  /ˈmanyo͞oəl dekˈsterətē ən ᴛʜē ˌeksəˈkyo͞osʜən əv ˈtrəks/ /ˈmænjuːəl dɛkˈstɛrətiː ɪn ðiː ˌɛksəˈkjuːʃən əv ˈtrɪks/