mantikli

listen to the pronunciation of mantikli
Türkçe - İngilizce

mantikli teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

mantıklı
rational

His argument was far from rational. - Onun tartışması çok mantıklı değil.

None of this is rational. - Bu hiç mantıklı değil.

mantıklı
logical

His view is quite logical. - Onun görüşü oldukça mantıklı.

His argument was logical. - Onun argümanı mantıklı idi.

mantıklı
plausible

Tom's hypothesis is plausible. - Tom'un hipotezi mantıklıdır.

Your hypothesis is plausible. - Sizin hipotez mantıklı.

mantıklı
sensible

Tom is a very sensible person. - Tom çok mantıklı bir kişidir.

Tom decided that it wouldn't be sensible to try to cross the old rope bridge. - Tom eski halat köprüyü geçmeye çalışmanın mantıklı olmayacağına karar verdi.

mantıklı
likely

Tom is likely to be sensible. - Tom muhtemelen mantıklı olacak.

Tom will likely be reasonable. - Tom muhtemelen mantıklı olacaktır.

mantıklı
(person) who possesses good judgment, very sensible; logical
mantıklı
reasonable

She allowed that my offer was reasonable. - O, benim önerimin mantıklı olduğunu kabul etti.

You should be more reasonable. - Daha mantıklı olmalısın.

mantıklı
logical; marked by logic
mantıklı
level
mantıklı
valid

With all due respect, I think they both had valid points. - Kusura bakmayın ama, onların her ikisinin mantıklı amaçları var.

mantıklı
legitimate
mantıklı
logical, reasonable, rational, sensible, level-headed, advisable, sane
mantıklı
level-headed
mantıklı
common sensical
mantıklı
just

That just doesn't make sense to me. - Sadece bana mantıklı gelmiyor.

This just doesn't make sense. - Bu sadece mantıklı olmuyor.

mantıklı
coherent
mantıklı
level headed
mantıklı
makes sense
mantıklı
judicious

What is important is that they use their vote judiciously. - Önemli olan oylarını mantıklı bir şekilde kullanmalarıdır.

mantıklı
wise

You made a wise choice. - Mantıklı bir seçim yaptın.

Do you really think that's wise? - Gerçekten onun mantıklı olduğunu düşünüyor musun?

mantıklı
sane
mantıklı
prudent
mantıklı
levelheaded
mantıklı
clear-headed
mantıklı
advisable
mantıklı
conservative
mantıklı
logically

I'm not good at thinking logically. - Mantıklı düşünmek konusunda iyi değilim.

What am I supposed to say when he puts it so logically? - O durumu bu kadar mantıklı bir biçimde ortaya koyarken benim ne demem gerekiyor?

mantıklı
philosophical
mantıklı
lucid
mantıklı
right in one's head
mantıklı
clear-sighted
mantıklı
feasible
Mantıklı
(deyim) it figures
mantıklı
sensical
mantıklı
hardheaded
mantıklı
mature
mantık
logic

You have a very logical way of thinking. - Çok mantıklı bir düşünme tarzın var.

Prime numbers are like life; they are completely logical, but impossible to find the rules for, even if you spend all your time thinking about it. - Asal sayılar hayata benzer, onlar tamamen mantıksaldır fakat, eğer tüm zamanınızı onun hakkında düşünmek için harcarsanız kurallarının bulunması imkânsızdır.

mantıklı düşünme sistemi
dialectics
mantıklı olmak
make sense

It doesn't have to make sense. - O mantıklı olmak zorunda değil.

mantıklı olma
sanity
mantıklı olmak
Be logical
mantıklı açıklama
rationale
mantıklı bir açıklama
a likely explanation
mantıklı bir biçimde
rationally

People don't always behave rationally. - İnsanlar her zaman mantıklı bir biçimde davranmaz.

People don't always act rationally. - İnsanlar her zaman mantıklı bir biçimde hareket etmezler.

mantıklı davranmak
reason
mantıklı düzen
sequacity
mantıklı düşünen kimse
reasoner
mantıklı düşünme
reasoning
mantıklı konuşmak
talk sense
mantıklı olarak
reasonably
mantıklı yorumlama
dialectic
mantık
{i} reason

Try and come up with a more reasonable excuse next time. - Bir dahaki sefere daha mantıklı bir gerekçe bulmayı dene.

You should be more reasonable. - Daha mantıklı olmalısın.

mantık
rhyme or reason
mantık
rationale
mantık
logics
bu fiyat hiç mantıklı değil
The price is not reasonable
mantık
dialectic
mantık
{i} rationality
mantık
reasoning
mantık
reason, sense, good judgment
mantık
logic; reason, sense
Türkçe - Türkçe

mantikli teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

mantıklı
Mantığa uygun davranan
mantıklı
Mantığa uygun, akla uygun, mantıksal, mantıki
MANTIK
(Osmanlı Dönemi) (İntak. dan) Konuşturan, söyleten
MANTIK
(Osmanlı Dönemi) Akıl, nutuk, söz
MANTIK
(Osmanlı Dönemi) Doğru muhakeme ve doğru düşünceyi öğreten ilim. Akıl kaidesi
Mantık
eseme
Mantık
lojik
mantık
Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi
mantık
Doğru düşünme sanatı ve bilimi: "Akılla, mantıkla açıklanmayacak durumlar vardır dünyada."- N. Cumalı
mantık
Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi: "Ali Rıza bey gerçi bir vakit bu mantığa kulak vermiyor göründü."- R. N. Güntekin
mantık
Doğru düşünme sanatı ve bilimi
mantık
Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi
mantikli