connect to, ally with, join or unite with

listen to the pronunciation of connect to, ally with, join or unite with
İngilizce - Türkçe

connect to, ally with, join or unite with teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

associate with
(Bilgisayar) ilişkili program
associate with
hatırlatmak
associate with
işbirliği yapmak

O Bill ile işbirliği yapmak istemiyor. - She doesn't like to associate with Bill.

associate with
akla getirmek
associate with
ile görüşmek
associate with
bağlantılı olmak
associate with
ile ilişkide bulunmak
associate with
işbirliği yap

Öyle adamlarla işbirliği yapmamalısın. - You shouldn't associate with men like that.

O Bill ile işbirliği yapmak istemiyor. - She doesn't like to associate with Bill.

İngilizce - İngilizce
associate with
connect to, ally with, join or unite with