major japanese pharmaceutical company

listen to the pronunciation of major japanese pharmaceutical company
İngilizce - İngilizce
{i} Takeda Pharmaceutical Company Limited
Japanese pharmaceutical Company
{i} Sankyo Co., Ltd
major japanese pharmaceutical company

  Heceleme

  ma·jor Jap·a·nese phar·ma·ceu·ti·cal com·pa·ny

  Türkçe nasıl söylenir

  meycır cäpıniz färmısutîkıl kʌmpıni

  Telaffuz

  /ˈmāʤər ˌʤapəˈnēz ˌfärməˈso͞otəkəl ˈkəmpənē/ /ˈmeɪʤɜr ˌʤæpəˈniːz ˌfɑːrməˈsuːtɪkəl ˈkʌmpəniː/

  Günün kelimesi

  ides