lowest limit

listen to the pronunciation of lowest limit
İngilizce - Türkçe
taban fiyat
minimum
{s} asgari

Avustralya'da asgari ücret nedir? - What's the minimum wage in Australia?

Bugünün asgari sıcaklığı 3°C. - Today's minimum temperature was 3 °C.

minimum
en az miktar
minimum
olası en küçük
minimum
enküçük
minimum
en küçük miktar
minimum
asgari olarak
minimum
{s} asgari, minimum, en az, en küçük, en aşağı
minimum
(Tıp) En az miktar; 3.Asgari
minimum
{i} minimum değer
minimum
(isim) minimum değer
minimum
(Tıp) En aşağı derece
minimum
{s} minimum
minimum
en küçük, en az en küçük
minimum
en aşağı
minimum
{s} en az

Bu iş en az on gün sürecek. - The job will take a minimum of ten days.

Tom sadece en azını yapar. - Tom only does the bare minimum.

minimum
minimum thermometer belirli bir zaman içinde en ufak ısı derecesini kaydeden termometre
minimum
minimum wage asgari ücret
İngilizce - İngilizce
minimum
lowest limit

  Heceleme

  lowest lim·it

  Türkçe nasıl söylenir

  lōıst lîmıt

  Telaffuz

  /ˈlōəst ˈləmət/ /ˈloʊəst ˈlɪmət/

  Günün kelimesi

  dissert