low average above average excessive

listen to the pronunciation of low average above average excessive
İngilizce - Türkçe

low average above average excessive teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

rainfall
{i} yağış miktarı
rainfall
(Meteoroloji) yağış (miktarı)
rainfall
yağış

Kasaba su ikmali ağır yağışlar tarafından ciddi şekilde engellendi. - The town water supply was seriously obstructed by heavy rainfalls.

Şiddetli yağış son iki ayın günlük sebze fiyatlarının artmasına sebep oldu. - The heavy rainfall has caused vegetable prices to rise daily for the last two months.

rainfall
{i} sağanak

Bölgede yoğun sağanak bekleniyor. - Extensive rainfall is expected throughout the region.

İngilizce - İngilizce
rainfall
low average above average excessive

  Heceleme

  low a·ver·age a·bove a·ver·age ex·ces·sive

  Türkçe nasıl söylenir

  lō ävrıc ıbʌv ävrıc îksesîv

  Telaffuz

  /ˈlō ˈavrəʤ əˈbəv ˈavrəʤ əkˈsesəv/ /ˈloʊ ˈævrəʤ əˈbʌv ˈævrəʤ ɪkˈsɛsɪv/

  Günün kelimesi

  clamant