logs which have been sawn, planed, and cut to length

listen to the pronunciation of logs which have been sawn, planed, and cut to length
İngilizce - Türkçe

logs which have been sawn, planed, and cut to length teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

lumber
kereste

Gemi kömür, kereste, ve benzeri şeylerle yüklüydü. - The vessel was loaded with coal, lumber, and so on.

Bu ev Brezilya kerestesinden inşa edilmiştir. - This house is built from Brazilian lumber.

lumber
kullanılmayan eşya
lumber
(with ile) (İİ) istenmeyen bir şey/iş/sorumluluk vermek
lumber
{f} ağaç kes

Tom bir ağaç kesen olmak istemiyor. - Tom doesn't want to be a lumberjack.

lumber
ağır hareket etmek
lumber
hantal hantal yürümek
lumber
hantal
lumber
{f} ağaç kesmek
lumber
zorluk çıkar/ağaç kes
lumber
kalabalık eden ve kullanılmayan eşya
lumber
{i} gereksiz eşya
lumber
lumber roomsandık odas
lumber
{i} kullanılmaya
lumber
angarya yüklemek
lumber
ii
lumber
{i} lüzumsuz eşya
lumber
(fiil) ağaç kesmek, hantal hantal yürümek, kereste kesmek, lüzumsuz eşya ile doldurmak
İngilizce - İngilizce
lumber
logs which have been sawn, planed, and cut to length