legal immunity extended to diplomats in foreign countries

listen to the pronunciation of legal immunity extended to diplomats in foreign countries
İngilizce - Türkçe

legal immunity extended to diplomats in foreign countries teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

diplomatic immunity
diplomatik dokunulmazlık
diplomatic immunity
(Askeri) DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK: Diplomatik pasaportları olan kimselerin, tevkif, araştırma ve tutulmaktan bağışıklıkları
İngilizce - İngilizce
diplomatic immunity
legal immunity extended to diplomats in foreign countries

  Heceleme

  le·gal im·mu·ni·ty ex·tend·ed to diplomats in for·eign countries

  Türkçe nasıl söylenir

  ligıl îmyunıti îkstendıd tı dîplımäts în fôrın kʌntriz

  Telaffuz

  /ˈlēgəl əˈmyo͞onətē əkˈstendəd tə ˈdəpləˌmats ən ˈfôrən ˈkəntrēz/ /ˈliːɡəl ɪˈmjuːnətiː ɪkˈstɛndəd tə ˈdɪpləˌmæts ɪn ˈfɔːrən ˈkʌntriːz/

  Günün kelimesi

  exigent