legal immunity extended to diplomats in foreign countries

listen to the pronunciation of legal immunity extended to diplomats in foreign countries
Englisch - Türkisch

Definition von legal immunity extended to diplomats in foreign countries im Englisch Türkisch wörterbuch

diplomatic immunity
diplomatik dokunulmazlık
diplomatic immunity
(Askeri) DİPLOMATİK DOKUNULMAZLIK: Diplomatik pasaportları olan kimselerin, tevkif, araştırma ve tutulmaktan bağışıklıkları
Englisch - Englisch
diplomatic immunity
legal immunity extended to diplomats in foreign countries

  Silbentrennung

  le·gal im·mu·ni·ty ex·tend·ed to diplomats in for·eign countries

  Türkische aussprache

  ligıl îmyunıti îkstendıd tı dîplımäts în fôrın kʌntriz

  Aussprache

  /ˈlēgəl əˈmyo͞onətē əkˈstendəd tə ˈdəpləˌmats ən ˈfôrən ˈkəntrēz/ /ˈliːɡəl ɪˈmjuːnətiː ɪkˈstɛndəd tə ˈdɪpləˌmæts ɪn ˈfɔːrən ˈkʌntriːz/

  Wort des Tages

  pithecanthropus
Favoriten