larger or more fantastic than typical of real life

listen to the pronunciation of larger or more fantastic than typical of real life
İngilizce - Türkçe

larger or more fantastic than typical of real life teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

unreal
düşsel
unreal
gerçek olmayan
unreal
{s} gerçekdışı, hayali
unreal
hakikat olmayan
unreal
gerçeksiz
unreal
{s} sahte
unreal
{s} gerçek dışı

Onun teorisi kesinlikle gerçek dışı. - His theory was absolutely unrealistic.

Suçum bana gerçek dışı görünüyor. - My crime seems unreal to me.

unreal
unreallyhayali olarak
unreal
{s} hayali
İngilizce - İngilizce
unreal

I just had an unreal hamburger.

larger or more fantastic than typical of real life

  Heceleme

  larg·er or more fan·tas·tic than typ·i·cal of re·al life

  Türkçe nasıl söylenir

  lärcır ır môr fäntästîk dhın tîpıkıl ıv ril layf

  Telaffuz

  /ˈlärʤər ər ˈmôr fanˈtastək ᴛʜən ˈtəpəkəl əv ˈrēl ˈlīf/ /ˈlɑːrʤɜr ɜr ˈmɔːr fænˈtæstɪk ðən ˈtɪpəkəl əv ˈriːl ˈlaɪf/

  Günün kelimesi

  nuptial