lanetle

listen to the pronunciation of lanetle
Türkçe - İngilizce
{f} damned
{f} damn
drat
lanet
damnation

It isn't possible to determine if there's either salvation or damnation. - Kurtuluş veya lanet olup olmadığını belirlemek mümkün değildir.

lanetlemek
damn
lanet
damn

Damn it, Tom. I said no! - Lanet olsun,Tom. Hayır dedim!

Damn! I forgot to buy rice. - Lanet olsun! Pirinç almayı unuttum.

lanetlemek
curse

It is better to light a candle than to curse the darkness. - Bir mum yakmak karanlığı lanetlemekten daha iyidir.

lanet
curse

She cursed him for forgetting his promise. - Sözünü unuttuğu için onu lanetledi.

The witch cursed the poor little girl. - Cadı zavallı küçük kızı lanetledi.

lanet
curst
lanet
bleeding
lanet
oath
lanet
damned

There are three kinds of lies: lies, damned lies and statistics - Üç çeşit yalan vardır: yalanlar, lanetli yalanlar ve istatistikler.

I can't get rid of that damned sentence! - Ben o lanet cümleden kurtulamıyorum!

lanet
bloody

There was not a bloody soul. - Lanet olası bir ruh yoktu.

If you drink and drive, you're a bloody idiot. - Eğer içki içersen ve araba sürersen sen lanet olası bir salaksın.

lanet
tarnation
lanet
wretched
lanet
(Argo) frigging
lanet
anathema
lanet
friggin
lanet
reprobation
lanet
jinx
lanet
ruddy
lanet
malediction
lanetlemek
blow
lanetlemek
revile
lanetlemek
blast
lanetlemek
cuss
Lanet
damnit
lanet
give damn
lanet
a damn
lanet
to curse
lanet
maledict
lanet
curse to
lanet
nuts
lanet
darn
lanet
damnable
lanet
cursed

Tom cursed himself for his carelessness. - Tom dikkatsizliği için kendini lanetledi.

She cursed him for causing the accident. - Kazaya sahip olduğu için onu lanetledi.

lanet
malison
lanet
cuss
lanet
{s} peevish
lanet
{i} swearword
lanet
{i} execration
lanet
{i} imprecation
lanet
{s} imprecatory
lanet
murrain
lanet
cursed, accursed, damned
lanet
curse, imprecation; cursed, damned, bloody
lanet
goddamn

For fuck's sake, where did I put my goddamn house keys? - Kahretsin, lanet olası ev anahtarlarını nereye koydum?

lanet
curse, imprecation
lanetlemek
to curse, to damn
lanetlemek
darn
lanetlemek
to curse, damn
lanetlemek
anathematize
lanetlemek
reprobate
lânet
tarnation
Türkçe - Türkçe

lanetle teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Lanet
kargış
Lanet
ander
lanet
Kötü, berbat, çok kötü
lanet
Tanrının gazabı
lanet
Ters, berbat, çok kötü
lanet
Tanrı'nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua
lanet
Ters, berbat, çok kötü: "Lanet filozofum diyerek ortaya çıkıp Allah'a ve kullara karşı hezeyan eden tımarhanelik herifler!"- Ö. Seyfettin
lanet
Tanrı'nın sevgi ve ilgisinden mahrum olma, beddua: "Başıma yağan bu ana laneti beni ürpertiyor."- Y. Z. Ortaç
lanet
Tanrı bağışlamasından yoksun kalma
lanetlemek
Kargımak, lânet etmek
lanetlemek
Merhametinden mahrum bırakmak
lanetlemek
Dinden kovmak
lanetle