kuzeye

listen to the pronunciation of kuzeye
Türkçe - İngilizce
up
northerly
north

The bus was heading north. - Otobüs kuzeye gidiyordu.

We turned left at the corner and drove north. - Köşede sola döndük ve kuzeye gittik.

Kuzey
(isim) North

Tsez is a Northeast Caucasian language spoken by about 15,000 people in Dagestan. - Dido dili, Dağıstan'da yaklaşık 15.000 kişi tarafından konuşulan bir Kuzeydoğu Kafkasya dilidir.

Tsez is a Northeast Caucasian language spoken by about 15,000 people in Dagestan. - Tsez dili, Dağıstan'da yaklaşık 15.000 kişi tarafından konuşulan bir Kuzeydoğu Kafkasya dilidir.

kuzeye doğru
northerly
kuzeye doğru
north

The Humboldt current is a cold ocean current that flows north along the west coast of South America. - Humboldt akıntısı Güney Amerika'nın batı kıyısı boyunca kuzeye doğru akan soğuk bir okyanus akıntısıdır.

Typhoon No.11 is moving up north at twenty kilometers per hour. - Typhoon No.11 saatte yirmi kilometre hızla kuzeye doğru ilerliyor.

kuzeye doğru alınan yol
northing
kuzeye doğru katedilen mesafe
northing
kuzeye doğru olan
northerly
kuzeye yönelen
northbound
kuzeye yönelmek
bear to the north
kuzey
{s} northern

Hokkaido is in the northern part of Japan. - Hokkaido Japonya'nın kuzey kesiminde yer almaktadır.

Our office is on the northern side of the building. - Bizim ofis binanın kuzey tarafındadır.

kuzey
nord
kuzey
the north

The army is in the north to protect the border. - Ordu sınırı korumak için kuzeydedir.

In the north, there's Scotland; in the south, England; in the west, Wales; and further west, Northern Ireland. - Kuzeyde İskoçya, güneyde İngiltere, batıda Galler ve daha batıda da Kuzey İrlanda var.

kuzey
spanish america
kuzey
septentrion
kuzey
norton
kuzey
north; northern
kuzey
northerly
kuzey
northem. K
kuzey
boreal

One of my dreams is to one day see the aurora borealis. - Hayallerimden biri bir gün güneş fırtınalarından sonra ortaya çıkan kuzey ışıklarını görmek.

Türkçe - Türkçe

kuzeye teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

KUZEY
Bulunduğu noktaya göre kuzeyde kalan yer
KUZEY
Bu yöne düşen, bu yönle ilgili olan, şimali
KUZEY
Sağını doğuya, solunu batıya veren kimsenin tam karşısına düşen yön, dört ana yönden biri, şimal, güney karşıtı
KUZEY
Yıldız
Kuzey
şimal
kuzey
(Osmanlı Dönemi) şimâl
kuzeye