the process of individualizing

listen to the pronunciation of the process of individualizing
İngilizce - Türkçe

the process of individualizing teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

individuation
fert olma
individuation
(Sosyoloji, Toplumbilim) bireyleşme
İngilizce - İngilizce
individuation
the process of individualizing