komünist

listen to the pronunciation of komünist
Türkçe - İngilizce
(a) communist
red
communistic
commie
communist

Some Americans joined the Communist Party. - Bazı Amerikalılar Komünist Partisi'ne katıldı.

If I give the poor something to eat, then they call me a saint. If I ask why the poor have nothing to eat, then they call me a communist. - Eğer fakirlere yiyecek bir şey verirsem, o zaman bana aziz derler. Eğer fakirlerin neden yiyecek hiçbir şeyi olmadığını sorarsam, o zaman bana komünist derler.

komünist dönem
communist era
komünist parti yönetim kurulu
politburo
komünist çin
communist china
ılımlı komünist
pink
Türkçe - Türkçe
Komünizm yanlısı olan kimse
Komünizm yanlısı
(Osmanlı Dönemi) İŞTİRAKÎ
kızıl
komünist