koşaç

listen to the pronunciation of koşaç
Türkçe - İngilizce
copula
{g} copula, linking verb
copulative
Türkçe - Türkçe
Dilbilgisinde -dir ekfiiline verilen ad
İsim cümlelerinde özne ile yüklemi birleştiren, yükleme olumluluk veya olumsuzluk, süreklilik, kesinlik, güçlü ihtimal kavramları veren -dır/-dir eki veya değil kelimesi
koşaç