knowledge, capacity, epitome

listen to the pronunciation of knowledge, capacity, epitome
İngilizce - Türkçe

knowledge, capacity, epitome teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

comprehension
anlama

Benim için, senin konuşman tamamen anlamanın ötesindedir. - For me, your speech is totally beyond comprehension.

O benim anlamamın ötesinde bir şeydi. - That was beyond my comprehension.

comprehension
{i} kavrama
comprehension
(Tıp) Anlama yeteneği, idrak anlamları ve ilişkileri kavrayabilme
comprehension
{i} anlayış

Küresel bir anlayış sorunu var. - There is a global problem of comprehension.

comprehension
fehim
comprehension
{i} kavrayış

Bu test senin okuma kavrayışını ölçecek. - This test will gauge your reading comprehension.

comprehension
içlem
comprehension
(okulda) kavrama testi
comprehension
kavrama testi/anlama
comprehension
{i} akıl
comprehension
{i} idrak
comprehension
{i} kapsam
İngilizce - İngilizce
{n} comprehension
knowledge, capacity, epitome