kavramlar

listen to the pronunciation of kavramlar
Türkçe - İngilizce
concepts

These concepts are illustrated below. - Bu kavramlar aşağıda gösteriliyor.

Newton became interested in mathematics after buying a book at a fair and not understanding the math concepts it contained. - Newton fuarda bir kitap aldıktan sonra matematiğe ilgi duymaya başladı. Onun içerdiği matematiksel kavramlara değil.

kavram
concept

Have you ever heard of the concept of linguistic relativity? - Hiç dilsel görecelik kavramını duydun mu?

We need a clear definition for the concept of human rights. - İnsan hakları kavramının açık bir tanımına ihtiyacımız var.

kavram
notion

I've lost notion of time. - Zaman kavramını yitirdim.

In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course. - Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir.

kavramlar dizini
thesaurus
kavram
bayonet
kavram
coupling
kavram
term
kavram
{i} purport
kavram
the concept
kavram
{i} conception
Türkçe - Türkçe

kavramlar teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Kavram
(Hukuk) MEFHUM
Kavram
konsept
Kavram
nosyon
kavram
Tutam, avuç dolusu
kavram
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
kavram
Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, nosyon
kavram
Karın zarı, periton
kavram
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon: "Herkesin kendine özgü bir mutluluk kavramı vardır."- H. Taner
kavram
Bağırsakları ve böcekleri saran zar
kavramlar