kavramları

listen to the pronunciation of kavramları
Türkçe - İngilizce
concepts
kavram
concept

We need a clear definition for the concept of human rights. - İnsan hakları kavramının açık bir tanımına ihtiyacımız var.

Have you ever heard of the concept of linguistic relativity? - Hiç dilsel görecelik kavramını duydun mu?

kavram
notion

I've crossed the seas of eternity to understand that the notion of time is nothing but an illusion. - Zaman kavramının sadece bir yanılsamadan ibaret olduğunu anlamak için sonsuzluk denizlerini geçtim.

In the same way as Hegel, Panovsky's notion of the dialectic makes history follow a predetermined course. - Hegel'le aynı şekilde, Panovsky'nin diyalektik kavramı tarihe önceden belirlenmiş bir rotayı izlettirir.

kavram
bayonet
kavram
coupling
kavram
term
kavram
{i} purport
kavram
the concept
kavram
{i} conception
yer ve zaman kavramları ile ilgili
space time
yerde muayene kavramları
(Havacılık) ground test couplings
Türkçe - Türkçe

kavramları teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Kavram
(Hukuk) MEFHUM
Kavram
konsept
Kavram
nosyon
kavram
Tutam, avuç dolusu
kavram
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon
kavram
Nesnelerin veya olayların ortak özelliklerini kapsayan ve bir ortak ad altında toplayan genel tasarım, mefhum, nosyon
kavram
Karın zarı, periton
kavram
Bir nesnenin zihindeki soyut ve genel tasarımı, mefhum, fehva, nosyon: "Herkesin kendine özgü bir mutluluk kavramı vardır."- H. Taner
kavram
Bağırsakları ve böcekleri saran zar
kavramları