kötümserlik

listen to the pronunciation of kötümserlik
Türkçe - İngilizce
pessimism
worrywart
kötümser
pessimistic

I think Tom is pessimistic. - Sanırım Tom kötümser.

He has a tendency to be pessimistic. - Onun kötümser olma eğilimi var.

kötümser
downbeat
kötümser
{i} cynic
kötümser
pessimist

Tom is quite pessimistic. - Tom oldukça kötümserdir.

Sick people tend to be pessimistic. - Hasta insanlar kötümser olma eğilimindedirler.

kötümser
{i} Jeremiah
kötümser
calamity howler
kötümser
pessimistic; pessimist
politik kötümserlik
political pessimism
Türkçe - Türkçe
Her şeyi en kötü yanından ele alan, her durumu karanlık gören ve hep en kötüyü bekleyen dünya görüşü, pesimizm
Kötümser olma durumu, karamsarlık, bedbinlik, pesimizm
bedbinlik
kötümser
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı
kötümser
Her şeyi kötü yanıyla ele alan, her durumu karanlık gören, hep en kötüyü bekleyen, kötüye yorumlayan, karamsar, bedbin, pesimist, iyimser karşıtı: "Günlerimi neşeli ve hülyalı iki kısma ayıran iki tabiatım, kötümser ve iyimser, iki felsefem vardı."- A. Ş. Hisar
kötümserlik