köleci

listen to the pronunciation of köleci
Türkçe - İngilizce
slaver
köle
slave

He guaranteed his slaves' freedom. - O, kölelerinin özgürlüğünü garantiledi.

Slavery is a crime against humanity. - Kölelik, insanlık dışı bir suçtur.

köle
{i} thrall
köle
{i} Helot
köle
trimer
köle
captive
köle
bond slave
köle
servant

The Emperor ordered one of his servants to kill himself. - İmparator, kölelerinden birine kendisini öldürmesini emretti.

köle
minion
köle
bondsman
köle
liegeman
köle
{s} servile
köle
liege
köle
human being

Poverty is not an accident. Like slavery and apartheid, it is man-made and can be removed by the actions of human beings. - Yoksulluk tesadüf değildir. Kölelik ve apartheid gibi insan ürünüdür ve insan etkinlikleriyle ortadan kaldırılabilir.

köle
thralls
köle
drudge
köle
{i} man Friday
köle
chattel slave
köle
{i} serf
köle
{i} contraband
köle
{i} chattel
köle
{i} mameluke
köle
{i} bondslave
köle
creature
köle
bondwoman
köle
(kadın) bondswoman
köle
bondman
Türkçe - Türkçe
Karıncaların başka türlerin yuvalarını talan etmesi durumu
KÖLE
(Osmanlı Dönemi) t. Bütün tarihî devirlerde başka milletlerden, yabancılardan zorla kaçırılıp hürriyetten mahrum hale getirilerek hizmette kullanılan erkek. (İslâmiyet köleliği en âdil usullerle kaldırmağa çalışmış ve Resul-i Ekrem (A.S.M.), insanları kölelikten kurtarmayı ibadet olarak ilân etmiştir.)
Köle
(Osmanlı Dönemi) ABİD
Köle
memlük
Köle
esir
Köle
(Hukuk) ABD
Köle
memlûk
Köle
(Hukuk) SERF
köle
Birinin emri altında bulunan, özgür olmayan kimse
köle
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir
köle
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir
köle
Herhangi bir şeye aşırı derecede bağlı olan kimse
köleci