köle

listen to the pronunciation of köle
Türkçe - İngilizce
slave

He guaranteed his slaves' freedom. - O, kölelerinin özgürlüğünü garantiledi.

Slavery was legal in the new Republic of Texas. - Kölelik Texas Cumhuriyeti'nde yasaldı.

bondsman
servile
chattel slave
bondslave
serf
contraband
bondman
Helot
thrall
mameluke
chattel
man Friday
(kadın) bondswoman
bondwoman
minion
drudge
trimer
captive
bond slave
liegeman
liege
servant

The Emperor ordered one of his servants to kill himself. - İmparator, kölelerinden birine kendisini öldürmesini emretti.

human being

Poverty is not an accident. Like slavery and apartheid, it is man-made and can be removed by the actions of human beings. - Yoksulluk tesadüf değildir. Kölelik ve apartheid gibi insan ürünüdür ve insan etkinlikleriyle ortadan kaldırılabilir.

thralls
creature
köle gibi çalışmak
slave
köle gemisi
slaver
köle olmak
to slave
köle alan kişi
enslaver
köle bellek
slave store
köle birim
slave unit
köle gibi
vassal
köle gibi
servile
köle gibi
slavish
köle gibi çalışmak
drudge
köle gibi çalışmak
to slave (away)
köle gibi çalıştıran kimse
slave driver
köle gibi çalıştıran patron
sweater
köle gibi çalıştırılan kimse
peon
köle gibi çalıştırılan kimse
dogsbody
köle gözcüsü
slave driver
köle istasyon
slave station
köle kütük
slave file
köle modu
slave mode
köle ticareti
(Hukuk) slavery
köle ticareti
slave trade
köle toplama
razzia
köle tüccarı
slave trader
köle yapmak
enslave
efendi-köle
master-slave
eir alma; köle etme
Receiving EIR; slaves to
kadın köle
female slave
köleler
slaves
azat edilmiş köle
freeman
azat edilmiş köle
freedwoman
efendi ve köle
masetr and servant
efendi/köle dizgesi
(Bilgisayar) master/slave system
efendi/köle sistemi
master/slave system
kul köle olmak
to be at sb's back and call
kul köle/kurban olmak
to serve (someone) with utter faithfulness and obedience
mısır köle sınıfı
mameluke
paralı köle
Myrmidon
ıspartalı köle
Helot
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) t. Bütün tarihî devirlerde başka milletlerden, yabancılardan zorla kaçırılıp hürriyetten mahrum hale getirilerek hizmette kullanılan erkek. (İslâmiyet köleliği en âdil usullerle kaldırmağa çalışmış ve Resul-i Ekrem (A.S.M.), insanları kölelikten kurtarmayı ibadet olarak ilân etmiştir.)
Birinin emri altında bulunan, özgür olmayan kimse
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten mahrum bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir
Savaşta tutsak alınan, yabancı ülkelerden zorla kaçırılıp özgürlükten yoksun bırakılan veya başkasından satın alınan erkek, kul, esir
Herhangi bir şeye aşırı derecede bağlı olan kimse
(Osmanlı Dönemi) ABİD
memlük
esir
(Hukuk) ABD
memlûk
(Hukuk) SERF
Köleler
(Osmanlı Dönemi) A'BAD
Köleler
(Osmanlı Dönemi) ÜSERA
köle