joint requirements oversight council

listen to the pronunciation of joint requirements oversight council
İngilizce - Türkçe
(Askeri) Müşterek İhtiyaçlar Nezaret Konseyi
Joint Requirements Oversight Council (JROC) Review Board
(Askeri) Müşterek ihtiyaçlar Nezaret Konseyi (JROC) İnceleme Kurulu
joint requirements oversight council

  Heceleme

  joint requirements o·ver·sight coun·cil

  Türkçe nasıl söylenir

  coynt rîkwayrmınts ōvırsayt kaunsıl

  Telaffuz

  /ˈʤoint rəˈkwīrmənts ˈōvərˌsīt ˈkounsəl/ /ˈʤɔɪnt rɪˈkwaɪrmənts ˈoʊvɜrˌsaɪt ˈkaʊnsəl/

  Günün kelimesi

  internuncio