izci

listen to the pronunciation of izci
Türkçe - İngilizce
boy scout

Tom wasn't a boy scout. - Tom bir erkek izci değildir.

You can't be a Boy Scout, but you could be a Girl Scout. - Sen bir erkek izci olamazsın ama bir Kız izci olabilirsin.

scout

When did you become a Boy Scout? - Ne zaman bir erkek izci oldun?

Mary earned many badges as a girl scout. - Mary bir kız izci olarak birçok başarı madalyası kazandı.

tracker
girl guide
boy scout; girl scout
(ergin) rover
boy scout, scout; girl guide, guide, girl scout
cub
izci başkanı
scoutmaster
izci grubu
crew
izci grubu
troop
izci küçük kız
brownie
izci kız
(yetişkin) ranger
izci kız
camp girl
izci toplantısı
jamboree
izci topluluğu
camporee
kız izci
girl scout

She's selling Girl Scout cookies. - O, kız izci kurabiyeleri satıyor.

You can't be a Boy Scout, but you could be a Girl Scout. - Sen bir erkek izci olamazsın ama bir Kız izci olabilirsin.

küçük yaşta izci çocuk
Boy Scout at a young age
amerika'da kız izci topluluğu
campfire girls
kız izci
girl guide
yeni izci
tenderfoot
Türkçe - Türkçe
İz güderek aradığını bulabilen kimse, keşşaf
Dayanışma ve yardımlaşma duygularını geliştirmek, ruhça ve bedence güçlendirilmek için kamplarda ve okullarda eğitilen genç: "Tam bu sırada, sokağın başından bir izci alayı sökün etti."- Y. K. Karaosmanoğlu
Dayanışma ve yardımlaşma duygularını geliştirmek, ruhça ve bedence güçlendirilmek için kamplarda ve okullarda eğitilen genç
İzci
(Osmanlı Dönemi) KEŞŞAF
izci