it seems as if

listen to the pronunciation of it seems as if
İngilizce - Türkçe
galiba
sanki

Bu defa sanki o gerçeği söylüyormuş gibi görünüyor. - This time it seems as if he is telling the truth.

Sanki kızım onun gerçek annesi olmadığımın biraz farkında gibi görünüyor. - It seems as if my daughter is faintly aware that I'm not her real mother.

it seems as if