istismar etme

listen to the pronunciation of istismar etme
Türkçe - İngilizce
(Hukuk) to abuse, to exploit
(Politika, Siyaset) abuse

Constant experience shows us that every man invested with power is apt to abuse it. - Sürekli deneyim bize gücü ile yatırım yapan her insanın onu istismar etme eğiliminde olduğunu gösterir.

People shouldn't abuse animals. - İnsanlar hayvanları istismar etmemeli.

istismar etmek
exploit
istismar etmek
(deyim) play upon
istismar etmek
(Dilbilim) capitalize on
istismar etmek
use
istismar etmek
misuse
istismar etmek
abuse
istismar etmek
make a draft on
istismar etmek
play smb. for a sucker
istismar etmek
capital
istismar etmek
take advantage of
istismar etmek
a) to exploit b) to misuse, to abuse
istismar etmek
1. to exploit. 2. to utilize
Türkçe - Türkçe

istismar etme teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

istismar etmek
Sömürmek
istismar etmek
Birinin iyi niyetini kötüye kullanmak
istismar etmek
İşletmek, yararlanmak
istismar etme