istifa etmek

listen to the pronunciation of istifa etmek
Türkçe - İngilizce
resign

I don't want to resign my job at present. - Şu andaki işimden istifa etmek istemiyorum.

He was forced to resign as prime minister. - Başbakan olarak istifa etmek zorunda kaldı.

quit

She's made up her mind to quit the company. - O şirketten istifa etmek için kararını verdi.

resigned
to resign

He was finally forced to resign. - O, sonunda istifa etmek zorunda bırakıldı.

Tom was forced to resign. - Tom istifa etmek için zorlandı.

demit
submit one's resignation
resign one's office
step down
give up
to resign; to resign from
go out
vacate
step aside
tender one's resignation
throw up a job
istifa et
resign

The army forced him to resign. - Ordu onu istifa etmeye zorladı.

The company appealed for people to take voluntary resignation. - Şirket insanların gönüllü olarak istifa etmeleri için yalvardı.

istifa et
{f} resigned

He resigned on the grounds of ill health. - O kötü sağlık gerekçesiyle istifa etti.

He resigned his post on account of illness. - O, hastalık nedeniyle görevinden istifa etti.

istifa. etmek
resignation. to
Türkçe - Türkçe
çekilmek
istifa etmek